Naujienos / Archyvas

Spausdinti
2012M. DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ VEIKLA
2013.04.25

INFORMACIJA APIE DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ VEIKLĄ 2012M.


Draudimo brokerių įmonių skaičius 2012 m. sumažėjo. 2012 m. pabaigoje Lietuvos draudimo rinkoje veikė 101
draudimo brokerių įmonė. 2012 m. išduotos 5 licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai, 9 licencijos buvo panaikintos.
Viena iš jų panaikinta dėl Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatos, kuria nustatyta, kad draudėjų
lėšos privalo būti laikomos atskiroje sąskaitoje ir negali būti naudojamos kitoms draudimo brokerių įmonės reikmėms,
pažeidimo.


Kaip ir pernai, draudimo brokerių įmonių sudarytų draudimo sutarčių skaičius 2012 m. perkopė vieną
milijoną. 2012 m. draudimo brokerių įmonės tarpininkavo sudarant 1,1 mln. draudimo ir pensijų kaupimo sutarčių –
9,9 proc. daugiau nei 2011 m. Kaip įprasta, draudimo brokerių įmonės aktyviausiai veikė ne gyvybės draudimo
rinkoje. Net 99,9 proc. draudimo ir pensijų kaupimo sutarčių, sudarytų tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms,
sudarė ne gyvybės draudimo sutartys.
Tarp sudarytų draudimo sutarčių dominavo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA)
privalomasis draudimas. 2012 m. per draudimo brokerių įmones sudarytų draudimo sutarčių portfelio struktūra
buvo panaši kaip ir ankstesniais laikotarpiais. Didžiausia sutarčių dalis teko TPVCA draudimo grupei – 62,3 proc.
visų sutarčių. Antras pagal populiarumą tarp sutarčių, sudarytų tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms, kaip ir
anksčiau, buvo turto draudimas (apimantis turto draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų ir turto draudimo nuo kitų
rizikų grupes) – 11 proc. visų sutarčių. Trečia vieta teko sveikatos draudimui, apimančiam draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų ir draudimo ligos atvejui grupes. Šios sutartys sudarė 9,6 proc. visų per draudimo brokerių įmones
sudarytų sutarčių. Beveik pusę visų, tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms, sudarytų draudimo sutarčių
sudarė trijų draudikų draudimo sutartys: „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje draudimo sutartys sudarė
18,6 proc., ERGO Insurance SE Lietuvos filialo – 14,8 proc., AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo – 13,1 proc.
Draudimo brokerių įmonių turtas sudarė daugiau kaip 69 mln. Lt, nuosavas kapitalas – 34 mln. Lt, pardavimo
pajamos – daugiau nei 97 mln. Lt, įmonių veiklos rezultatas – 10,9 mln. Lt pelno. Draudimo brokerių
įmonių turtas ketvirtąjį ketvirtį išaugo 9,1 proc. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo didesnis kaip 69 mln. Lt, nuosavas
kapitalas beveik nepakito (per ataskaitinį ketvirtį išaugo 0,4 %) ir sudarė 34 mln. Lt.


2012 m. gruodžio 31 d. ketvirtadalis draudimo brokerių įmonių dirbo nuostolingai, tačiau bendras viso sektoriaus
ataskaitinio laikotarpio rezultatas – 10,9 mln. Lt pelno. Jam didžiausią įtaką turėjo išaugusios pardavimo pajamos.
Pagrindinės draudimo brokerių įmonių pajamos – pardavimo pajamos – 2012 m. gruodžio 31 d. buvo didesnės kaip
97 mln. Lt. Palyginti su 2011 m., jos išaugo 8,6 proc. Penkių didžiausių draudimo brokerių įmonių pardavimo
pajamos sudarė 39,4 proc. visų draudimo brokerių įmonių pajamų. Pažymėtina, kad pagal pardavimo pajamas
draudimo brokerių įmonių rinkos lyderė ir toliau yra UADBB „Aon Baltic“. Jos pajamos sudarė 18,7 proc. visų
draudimo brokerių įmonių pardavimo pajamų. Pagal kitus rodiklius minėta įmonė taip pat išsaugo lyderės pozicijas:
įmonės turtas sudarė 33,3 proc. sistemos turto, 2012 m. įmonė uždirbo 28,4 proc. bendro sistemos pelno ir sudarė
6,8 proc. visų draudimo sutarčių, sudarytų tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms. Pažymėtina, kad 2012 m.
rugsėjo mėn., siekdama dar labiau įtvirtinti lyderės pozicijas draudimo brokerių rinkoje, UADBB „Aon Baltic“ įsigijo
UADBB „IIZI“ verslą, kurio specifika yra draudimo sutarčių platinimas pasitelkiant informacines technologijas, t. y.
internetą.


Atskirose sąskaitose draudimo brokerių įmonės sistemos mastu turėjo 3,6 mln. Lt daugiau nei sudarė jų
įsipareigojimai draudikams. Vadovaudamasi Draudimo įstatymo 164 straipsniu, draudimo brokerių įmonė privalo
atsidaryti atskirą banko sąskaitą, kurioje privalo laikyti iš draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių
trečiųjų asmenų gautas draudimo įmokas bei draudimo įmonių lėšas, skirtas šiems asmenims išmokėti. Minėtos
įstatymo nuostatos vykdymui skiriama ypač daug dėmesio, nes lėšų atskiroje sąskaitoje trūkumas kelia tiek pasinaudojimo


svetimomis lėšomis riziką, tiek ir riziką, kad nebus laiku atsiskaityta su draudikais. 2012 m. gruodžio 31d. draudimo brokerių įmonės atskirose bankų sąskaitose laikė daugiau kaip 9,9 mln. Lt, o jų įsipareigojimai draudikams
(mokėtinos draudimo įmokos) buvo mažesni ir sudarė 6,3 mln. Lt. Tai rodo, kad draudimo brokerių įmonių sistemos mastu minėtas reikalavimas buvo vykdomas su pakankama atsarga. Palyginti su 2012 m. trijų ketvirčių
duomenimis, atskiroje sąskaitoje laikomų piniginių lėšų atsarga išaugo beveik 3 kartus. Pažymėtina, kad 2013 m.
vasario 6 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad viena draudimo brokerių įmonė
sistemingai, t. y. kiekvieną ataskaitinį ketvirtį nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d., teikė Lietuvos
bankui neteisingas finansines ataskaitas, rodydama daug didesnes atskiroje banko sąskaitoje laikomas pinigų
sumas, nei iš tikrųjų jų turėjo, pritaikė poveikio priemonę, t. y. skyrė šiai įmonei 10 tūkst. Lt baudą.

 

Lietuvos banko duomenys.

 
 

Naujienų prenumerata

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji.

 
© 2013 UADBB "Socialinės garantijos"Sprendimas: Fresh Media | Naudojama EasyWeb 3.3 sistema