Naujienos

Spausdinti
SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
2019.09.24

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

UADBB „Socialinės garantijos“ klientų skundus nagrinėja pagal bendrovėje patvirtintą tvarką. UADBB „Socialinės garantijos“ viešai skelbia sutrumpintą skundų nagrinėjimo tvarką. Su išsamia tvarka galite susipažinti atvykę į mūsų biurą, adresu Fabijoniškių g. 5C, Vilnius.

Naudojamos sąvokos:

 1. Pareiškėjas – UADBB „Socialinės garantijos“ klientas (fizinis/juridinis asmuo) ar kitas suinteresuotas asmuo, turintis teisę teikti skundą;
 2. Įmonė – UADBB „Socialinės garantijos“, įm.k. 125488416, adresas: Fabijoniškių g. 5C, Vilnius;
 3. Skundas – rašytinis pareiškimas Įmonei.

 

Pareiškėjas, manantis, jog santykiuose su Įmone jo ar asmens, kurio teisėtas atstovas yra Pareiškėjas, teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti ir (arba) kilo Vartojimo ginčas, gali raštu pateikti Skundą Įmonei, kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

 1. jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo – Pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas;
 2. jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo – Pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas;
 3. jeigu Pareiškėjas atstovauja kitą asmenį, dėl kurio pažeistų teisių ar teisėtų interesų teikiamas Skundas – šio asmens vardas, pavardė bei atstovavimo pagrindas;
 4. Skundo pateikimo data;
 5. tikslus Pareiškėjo adresas, kuriuo norima gauti Atsakymą, Pareiškėjo kontaktinė informacija (telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas);              
 6. Skundo esmė – skundžiami Įmonės veiksmai (neveikimas) ir (arba) Vartojimo ginčo aplinkybės, dėl kurių Pareiškėjas pateikia Skundą ir kuriais grindžia savo reikalavimus;
 7. aiškūs, tikslūs ir motyvuoti Pareiškėjo reikalavimai;
 8. kartu su Skundu teikiamų dokumentų sąrašas (jeigu Pareiškėjas Skundą teikia kaip atstovas, prie Skundo privalo būti pridėtas galiojantis įgaliojimas ar kitas atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę Pareiškėjui teikti Skundą ir gauti Atsakymą iš Įmonės);
 9. kaip pageidaujama gauti Atsakymą;
 10. Pareiškėjo parašas.

Skundai teikiami – UADBB „Socialinės garantijos“, adresu: Fabijoniškių g. 5c, Vilnius arba el. p. info@socgarantijos.lt.

Skundas išnagrinėjamas ir Atsakymas Pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Įmonė turi išsiųsti negalutinį atsakymą, aiškiai nurodžiusi atsakymo į Pareiškėjo kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Pareiškėjas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.

Jei Įmonė netenkina Vartotojo reikalavimų pagal Skundą dėl Vartojimo ginčo arba tenkina juos iš dalies, arba nepateikia Atsakymo į Vartotojo Skundą dėl Vartojimo ginčo, Vartotojas per vienerius metus nuo kreipimosi į Įmonę dienos turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, interneto svetainės adresas www.lb.lt, dėl neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavimus prašymui bei pateikimo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai. Skundas Lietuvos bankui gali būti pateiktas:

 1. per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę, naudojantis Elektroniniais valdžios vartais;
 2. užpildant Vartotojo kreipimosi formą ir ją siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 151, LT-09303 Vilnius, el. paštas pt@lb.lt;
 3. pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 151, LT-09303 Vilnius, el. paštas pt@lb.lt.

Jei Pareiškėjas laiko, kad Įmonė pažeidė Pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Įmonei taikomų teisės aktų nesilaikymu, Pareiškėjas gali pateikti skundą Lietuvos bankui kaip priežiūros institucijai. Skundas Lietuvos bankui gali būti pateiktas:

 1. pateikiant rašytinį skundą Lietuvos banko pašto dėžutėje adresu Totorių g. 4 ir Žalgirio g. 90 darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00;
 2. siunčiant laišką adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius;
 3. siunčiant el. laišką info@lb.lt ir pt@lb.lt;
 4. faksu į (8 5) 268 0038;
 5. pateikiant rašytinį skundą Lietuvos banke;
 6. užpildant elektroninę nuorodą Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pareiškėjas turi teisę įstatymų numatyta tvarka ginčyti Įmonės Atsakymą teisme, nepriklausimai nuo to, ar pasinaudojo ikiteismine ginčo Įmone nagrinėjimo tvarka.

 
 

Naujienų prenumerata

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji.

 
© 2013 UADBB "Socialinės garantijos"Sprendimas: Fresh Media | Naudojama EasyWeb 3.3 sistema